topp_banner

Foredrag om seksuell trakassering og overgrep

Onsdag 31.mai kl. 18.00 – 20.30
Sted: 2.etasje i Framhallen/klubbhytta
(Påmeldingsfrist 24.05.23, se info nederst)

Stiftelsen Tryggere v/ Bjørn Løvland skal snakke om:
– Hva er seksuell trakassering og seksuelle overgrep?
– Hva kan konsekvensene være av å utsettes for dette?
– Hvilke signaler må man være obs på som kan tyde på at noen utsettes?

Barneidretts- og vandelsansvarlig i IF Fram, Christine Foldvik Steinnes:
– Hvordan IF Fram håndterer når klubben får et varsel/henvendelse
– Hvordan IF Fram håndterer anonyme tips
– Hva kan de som melder fra forvente fra styret, andre personer osv.?
– Hvordan skal de som mottar en slik henvendelse agere?

Hvem er foredraget/kurset for?
Kurset er forbeholdt trenere, lagledere og andre frivillige som er tett på barn og ungdommer i klubben vår, samt styremedlemmer, medlemmer, ansatte og øvrige med verv i klubben.

Påmelding til:
Christine Foldvik Steinnes
Mail: christinefsteinnes@gmail.com
Tlf: 93250898

PÅMELDINGSFRIST: 24.05.2023

VELKOMMEN

https://iffram.no/handlingsplan-ved-trakassering-og-overgrep/

Microsoft Word – AC sitt utkast .docx (iffram.no)