topp_banner

Fotball – Barn & Ungdom

Fotball – Barn & Ungdom

Fram Fotballskole: Bildet er fra tidligere avholdt fotballskole. Info om kommende fotballskoler vil komme etter hvert.

 

HOVEDSPONSOR FRAM FOTBALL BARN&UNGDOM

Verdier

Fram Fotball Barn & Ungdom baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett. Ut fra fellesverdier i norsk idrett, har Fram Fotball Barn & Ungdom tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

F – fremoverlent
R – raus
A – ansvarlig
M – medmenneskelig

Våre verdier skal hjelpe oss til å:
• Gi et tilbud til flest mulig
• Skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
• Skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima
• Være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel
• Ha en positiv og etterrettelig fremtreden i adferd og holdninger

Visjon

Fram for alle. Fram Fotball Barn & Ungdom sin visjon vil styrke barne og ungdomsidretten og vi vil være en fotball breddeklubb for alle.

Våre hovedmål er:
• Skape glede og mestring i idretten
• Gjøre idretten inkluderende
• Ta vare på mangfold og allsidighet
• Ha samarbeid mellom idrettene
• Ha en felles visjon for alle som jobber for Fram Fotball Barn & Ungdom.

Holdninger er viktig:
• Selvstendige utøver som gode rollemodeller
• Skape riktige holdninger og verdier
• Positiv energi ved entusiasme og engasjement
• Prestasjonsmål framfor resultatmål