topp_banner

Klubbhåndbok 2018

Klubbhåndboka for Fram Breddefotball

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om IF Fram Fotball Breddeavdeling og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboka er laget av Fotball Breddeutvalget etter innspill fra trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utvalget, utøvere, foreldre, trenere og dommere i klubben vår.

Her kan du lese hele Klubbhåndbok for IF Fram Breddeavdeling 2018