topp_banner

Æredsmedlemmer i Fram

Æredsmedlemmer i IF Fram

IF Fram har opp igjennom tidene utnevnt noen få medlemmer til æredsmedlemmer i klubben. Dette er medlemmer som gjennom lang tid har utmerket seg og vært ekstra betydningsfulle for klubben. Her er personene som kan smykke seg med tittelen Æredsmedlem i IF Fram (årstall for tildeling bak navnene):

1 Alfred Andersen 1911
2 F. M. Treschow 1911
3 Thomas Andersen 1920
4 Otto Christiansen 1923
5 Bjarne Røed Larsen 1945
6 Sverre I. Hagen 1945
7 Ragnvald Andersen 1953
8 Aage E. Eide 1958
9 Haakon Christiansen 1969
10 Nils A. Gundersen 1971
11 Petter Leifsen 1971
12 Reidar Teigen 1984
13 Anna Halvorsen 1988
14 Bjørg Eva Jensen 1988
15 Svein Ramberg 1988
16 Gunnar Brathagen 1994
17 Knut Olsen 1994
18 Kjellaug Olsen 2004
19 Finn Simonsen 2004
20 Osvald Tansø 2004
21 Finn Anker Horn 2016
22 Rolf Nilsen 2019
23 Einar Knutsen 2019
24 Kåre Ruud 2019