topp_banner

Klubbens vedtekter/ fullmakter og klubbhåndbok

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN FRAM (IFF), stiftet 15.januar 1894 med senere endringer, 

Loven bygger på Lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 23 oktober 2019

Veiledning til lovnorm for idrettslag

Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning. (www.idrettsforbundet.no/idrettskretser1/)

NIFs regelverk er tilgjengelig HER

Vedlagt også klubbens økonomihåndbok og fullmaktsmatrise for IF Fram. Vedtatt i Hovedstyremøte 20.01.21

Vedlagt klubbhåndbok for tillitsvalgte IF Fram.