topp_banner

Klubbens vedtekter/ fullmakter og klubbhåndbok

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN FRAM (IFF), stiftet 15.januar 1894 med senere endringer, 

Loven bygger på Lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 16 november 2021

Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov.

Vedlagt også klubbens økonomihåndbok og fullmaktsmatrise for IF Fram. Vedtatt i Hovedstyremøte 20.01.21

Vedlagt klubbhåndbok for tillitsvalgte IF Fram.