topp_banner

Handlingsplan mot seksuell trakassering og overgrep

Vedlagt IF Fram sin handlingsplan mot seksuell trakassering og overgrep.

IF Fram ønsker at alle barn og unge skal ha det trygt og godt i klubben vår.

Dersom du opplever mobbing, trakassering, rasisme eller lignende kan du ta kontakt med følgende for hjelp/bistand:

Barneidrettsansvarlig/vandelsattestansvarlig – Jeanette Alviniussen jeanette.alviniussen@larvik.kommune.no – Tlf

Styreleder Hovedstyret – Bjørn-Erik Bjørnstad

bjorn-erik.bjornstad@vianode.no – Tlf 913 03 601‬

All kontakt behandles selvsagt konfidensielt fra klubbens side.

201116 Handlingsplan mot seksuell trakkasering