topp_banner

Velkommen til Fram

Velkommen til Fram!
Fram er en viktig møteplass i lokalmiljøet.
Mange barn, unge og voksne tilbringer mye av fritiden sin her.
Det er sikkert flere ting dere foreldre lurer på.
Vi skal forsøke å hjelpe dere i gang slik at dere får en god start på Fram!

Trygt og godt
Alle fotballklubber forplikter seg til å gi barn og ungdom et trygt og godt tilbud.
Idretten har klare rammer, og jobber aktivt mot mobbing, trakassering, rasisme og vold.
For å være trener og leder for barn og unge, må man ha godkjent politiattest. Dette gjelder
alle personer i en fotballklubb, som har arbeidsoppgaver som innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Idrett i Norge drives av frivillige
Fotballaget barnet ditt deltar på drives av frivillige, og laget har ingen sammenheng med
skole eller kommune. Trenerne og lederne får ingen lønn, men gjør dette gratis fordi de
ønsker å bidra, og gjerne fordi de selv også har barn som deltar. De fleste trenere og ledere
bruker en stor del av fritiden sin til dette frivillige arbeidet.

Hvem styrer laget?
Trenerne og laglederne er de voksne som styrer laget. Treneren har ansvar for treningene og
annen sportslig aktivitet, mens laglederen skal registrere spillere og holde orden på det
administrative.

Hva er det første dere må gjøre?
Det er viktig at laget får riktig kontaktinformasjon til spilleren og spillerens foresatte. Derfor er
det lurt at barnet har med seg en foresatt på første trening. Dersom barnet ditt skulle skade
seg, må trenerne vite hvem de skal ringe til. For å registrere spilleren i fotballforbundet sine
registre, trenger de også kopi av oppholdstillatelsen til både spilleren og spillerens foresatte.
Det er lurt å ordne dette så fort som mulig.

Hva trenger jeg av utstyr?
Barna trenger kun enkelt utstyr som t-skjorte, treningsbukse, leggskinn og fotballsko. En
varm jakke og lue er fint å ha på vinteren. Det går fint å trene med lange bukser og
hodeplagg.
Fram har eget mottak for brukt tøy og fotballutstyr, som vi gir ut gratis til de som trenger.

Hva koster det å delta?
Alle må betale for å delta i idrettslagets aktiviteter. Fram har selv bestemt prisen på dette, og
har en pris som er lavere enn mange andre klubber.
Alle betaler to forskjellige avgifter. Den ene avgiften er «medlemskontingenten» – som er
prisen det koster å være medlem i idrettslaget Fram. Den andre avgiften er
«treningsavgiften» – som er prisen det koster å være med på å dekke kostnader som f.eks.
leie av bane, utstyr til laget og deltakelse i konkurranser. Ingenting av det som betales i
treningsavgift går til lønn av trenere, lagledere eller klubbens styre – alt går rett til utstyr og
aktiviteter for barna.

Vi har ikke økonomi til å ha barnet med på idrett
Det er flere som ikke har økonomi til å dekke fritidsaktiviteter for barna sine, men Fram
ønsker at barna ikke skal måtte droppe idrett på grunn av dette. Snakk med kontaktpersonen
deres i kommunen, de hjelper til med å søke støtte slik at barna kan fortsette å være med på
laget. Det er også mulighet til å snakke med trener eller lagleder på laget, Fram har løsninger
for de som ikke har økonomi til utstyr og treningsavgift.

Hva må foreldre gjøre?
Et fotballag trenger penger til å kjøpe baller, utstyr og til å være med på cuper. For å tjene
disse pengene må foreldrene jobbe på dugnad. Å være med på dugnad betyr at man deltar
på aktiviteter som å stå i kiosk, eller bake kaker. Å være med på dugnad er hyggelig og
sosialt, og man blir kjent med andre foreldre og de andre som er med frivillig i klubben.
For at barna våre skal ha en klubb å spille i, er vi helt avhengig av at alle bidrar litt.
Hvis alle foreldre bidrar litt, unngår man at det blir noen få som alltid må bidra mye.

Hvordan kommer barna seg til kamper og cuper?
Det er foreldrene på laget som kjører til kampene. Dette er ikke betalt av klubben.
Det er både sosialt og miljøvennlig, at bilene fylles helt opp med spillere.
Alle som har bil og mulighet til å kjøre, må være med på å kjøre til kamper – det er vanlig å
bytte på hvem som kjører, slik at noen slipper å kjøre til hver eneste kamp.