topp_banner

Håndballstyret i Fram

Håndballstyret

Espen Christiansen

Leder

E-post: leder.handball@if-fram.no
espen.christiansen@lf-nett.no
Telefon: 99 43 75 11

 

Ellen Guldbrandsen

Kasserer

E-post: ellenbg84@hotmail.com
Telefon: 92 86 68 01

Ragnhild Tollefsen

Styremedlem / Kioskansvarlig

E-post: ra-tolle@live.com
Telefon: 48 00 31 32

 

 

Morten Schøne

Nestleder

E-post: schone770@hotmail.com
Telefon: 41 20 26 09