topp_banner

– Ønsket er at flest mulig drar i samme retning framover

Bjørn-Erik Bjørnstad takket årsmøtet for tilliten etter å ha blitt gjenvalgt som styreleder for IF Fram. Nå skal han, i samarbeid med flere nye styrekollegaer,  fortsette det gode arbeidet som er påbegynt. 

– Jeg ser veldig fram til å sitte sammen i styret med personene som er valgt inn. Ønsket jeg har er at flest mulig i klubben drar i samme retning fra nå av. Det håper jeg inderlig vi kan få til. Tusen takk for tilliten, sa han rett før årsmøtet ble hevet. 

Nærmere 100 personer møtte opp til årsmøtet i 2. etasje i Framhallen 2.etasje, hvorav 84 var stemmeberettiget. Det nye hovedstyret ble enstemmig valgt og består av følgende personer: 

Bjørn-Erik Bjørnstad (styreleder), Christian Holthe (nestleder), Anita Simensen Holthe (styremedlem), Mona Gulbrandsen (styremedlem), Pawel Solowijei (styremedlem), Linda Masters (styremedlem), Ragnar Blomquist (styremedlem), Jørn Andersen (vara) og Jeanette Alviniussen (vara). 

– Jeg er veldig glad for å få med nestleder Christian og Anita, som også har historikken fra alt det vi har vært gjennom. Og så får vi på plass en del nye medlemmer, som blir veldig spennende. De kommer med sin kompetanse som vi kan dra nytte av. Valgkomiteen har gjort en super jobb, og det vil jeg berømme dem for, sier Bjørnstad. 

10 minutter før årsmøtet startet var det nesten fullt i salen.

Han har sittet som styreleder siden det ekstraordinære årsmøtet i august i fjor. Siden da er det gjennomført en rekke innsparingstiltak for å få kontroll over den økonomiske situasjonen, og for å legge til rette for mest mulige idrettsaktivitet i Framparken. 

Selv om arbeidet er godt i gang, legger ikke Bjørnstad skjul på at det er mye jobb som gjenstår. Ikke minst på inntektssiden. 

– Hva blir det viktigste framover? 

– Vi kommer til å fortsette å fokusere på den aktive idretten. Sørge for at ting i håndballen og fotballen går etter planen, og støtte de som er involvert på de ulike arenaene. Det er masse aktivitet som skjer framover. Og så må vi jobbe hardt med det kommersielle og få inntekter til klubben. Vi kan spare penger, men må også få inn midler som sørger for at ting går rundt. Effekten av alle innsparingstiltak vi har gjort får vi ikke i fullt monn før til neste år. Så trykket må settes inn på markedsmidler, sier han. 

Tidlig i årsmøtet kunne Bjørnstad også presentere en gladnyhet om at Fram er tildelt 360 000 kroner etter å ha søkt midler fra Sparebank 1-stiftelsen. Disse pengene er øremerket inngangspartiet i Framparken. 

– De kommer veldig godt med når vi skal ruste opp fronten mot den gamle handelsskolen. Med tiden skal det første som møter besøkende i Framparken være like fint som når de kommer inn i selve anlegget, sier han. 

Utover det vil ikke anleggsutvikling bli prioritert den nærmeste tiden, derimot vil det legges inn en innsats for å gjennomføre enkle oppussingsgrep i anlegget. I budsjettet for 2024 ligger det også inne en driftsleder i halv stilling i andre halvår. 

Nå håper Bjørnstad og Holthe på mest mulig arbeidsro fram mot neste årsmøte, etter et turbulent år for Fram der mye tid har gått med på andre oppgaver enn utvikling av klubben på og utenfor banen.  

– Vi skal gjøre vårt for ikke å helle bensin på bålet. Det er det eneste vi kan styre. Vi kommer til å gjøre det vi mener er riktig for klubben. Og så håper jeg inderlig at de som faktisk er glad i Fram kommer ned og spør hva de kan bidra med for klubben, i stedet for å peke på hva vi burde ha gjort og ikke har gjort, sier Bjørnstad. 

Han startet årsmøtet med å holde en tale til medlemmene. Den kan du lese i sin helhet her:

«Hovedstyret fikk en turbulent start i mars 2023. Dette skyldes oppslag i media om særdeles betente forhold i klubben. Slike saker er vanskelig for en klubb å håndtere i utgangspunktet. IF Fram ble i tillegg skadelidende under den polariseringen som skjedde internt i klubben. Oppslaget i pressen ble en katalysator for en lenge ulmende misnøye i klubben fra forskjellige leire. Det har til tider vært harde beskyldninger som i tillegg har
skapt ekstra skarpe fronter.

Det ble mot sommeren gjennomført møter for å forsøke å lytte og forstå hvor skoen virkelig trykket. Det ble ingen felles samling i bunn i Fram. Det
er ingen hemmelighet at Fotballgruppen for mange har vært en torn i øyet.
Da hovedstyret i tillegg startet arbeidet med å se på organisasjonen, basert på økonomien i klubben, ble det en ekstra følelsesmessig belastning for mange medlemmer.


Til slutt valgte medlemmer av hovedstyret å trekke seg. Dette ga ikke sittende leder andre valg enn å be om et ekstraordinært årsmøte der valg stod på agendaen. Det ekstraordinære årsmøtet ga en konstellasjon fra det sittende fotballstyret mandat til å lede klubben frem til neste årsmøte, sammen med gjenværende to styremedlemmer. Dette falt mange tungt for brystet og det er fortsatt en frykt blant våre egne medlemmer, og hovedstyret blir stadig møtt med skepsis og motstand. Det er grupperinger som mener at fotballen kuppet klubben for å radere ut andre grupper.

Hvilket valg hadde klubben og hvilket valg hadde vi? Da klubben kom i den situasjonen den gjorde med tapt omdømme, dårlig økonomisk styring og økte utgifter og stagnerende inntekter, fallende medlemsmasse, styremedlemmer som trakk seg og aktive som var flaue og skammet seg over å gå med drakta og fargene våre på Nordbyen. Vi tar situasjonen i klubben på alvor og det var ingen andre som stilte opp.

Ja, så var vi opprinnelig valgt inn i fotballgruppen. Det er idretten vi har valgt å ta ansvar for når vi engasjerer oss på Fram. Fotballgruppa er en dominerende gruppe i IF Fram. Fotballgruppa har heller ikke gjort alt rett i tiden som har gått. Fotballen har også bidratt til den økonomiske situasjonen står i. Det er bare å erkjenne.

Men er det ensbetydende med at vi ikke bryr oss om de andre gruppene i Fram? Fotballen har den største aktive gruppa i Fram, sammen med håndballen. Skøytegruppa teller for øyeblikket dessverre ingen aktive medlemmer. Uten den aktive idretten har klubben et dårlig grunnlag for drift i Framparken. Det tar vi på alvor. Det er idrett som er
vårt samfunnsoppdrag. Så til de som mener at Fotballgruppa har kuppet IF Fram – vil jeg si følgende:

Vi tok ansvar da klubben trengte det. Vi brettet opp ermene og tok ansvar for å rydde opp i de utfordringene klubben har og fortsatt har.

Som leder er jeg mektig imponert over det oppofrende arbeidet som gjøres for Fram av alle dere som står i dette ansvaret for Fram, hver dag. I hallen og på banene eller i kiosker, pusser pokaler, pynter til jul, ferdigstiller toaletter, måker snø og strør utvalg, forhandler sponsoravtaler, sitter i komiteer og styrerom.

Jeg har en dyp respekt for arbeidet vi sammen gjør i vanskelige tider og at forsøker å gjøre det beste for IF Fram. Vi har vært et ansikt utad i en vanskelig tid det er å være Fram-representant. Vi har møtt kritikk fra sponsorer, medlemmer og andre som har lest medieoppslag og lurer på hva som skjer i klubben vår.

Vi har tatt vanskelige og vonde beslutninger som har vekket følelser. Vi har opptrådt transparent, etterrettelig, profesjonelt og med integritet på vegne av IF Fram. Vi har opprettholdt vårt samarbeid med fylkeskommune, THVGS, sponsorer, revisorer og idrettsforbund på vegne av IF Fram.
Dette arbeidet er svært viktig for å tilrettelegge for aktiviteter og sikre en bærekraftig utvikling for IF Fram. Dette arbeidet gjøres på dugnad på lik linje med å bygge anlegg, klippe gress, måke snø, legge is, male tribuner og vaske hallgulv, stå i kiosken eller arrangere aktiviteter. Uansett hva du gjør – er det en innsats for IF FRAM – ikke en gruppe.

Vi i hovedstyret tar ansvar for å få IF Fram på rett kjøl. Årsmøtet i mars 2023 var et årsmøte jeg håper slippe å overvære igjen. Selv om vi har møtt mange utfordringer i det siste året, ser vi optimistisk på fremtiden. Vi vil fortsette å tilpasse oss nye omstendigheter, jobbe for å styrke økonomien og fortsette å tilby gode aktiviteter og muligheter for våre medlemmer. Vi må fokusere på å rekruttere nye medlemmer og videreutvikle vårt tilbud. Til det trenger vi hjelp av alle som er glade i FRAM.

Det er kjærkomment med kritikk – det skaper utvikling. Polarisering er vi ikke tjent med – det splitter klubben. Det er på tide å helle olje på vannet og få en roligere seilas. La oss sammen finne en felles vei til å gjøre IF Fram til den stolte klubben vi alle kjenner og verdsette hverandres bidrag i stedet for å mistro hverandre. Håper alle er enig i at det hjelper å dra i samme retning.
 
Ønsker alle et konstruktivt og godt årsmøte.»