topp_banner

Ekstraordinært årsmøte

IF Fram vil avholde et ekstraordinært årsmøte fredag 5. april klokken 16.00.

Sted: Andre etasje Framhallen

  1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
  2. Velge dirigent(er)
  3. Velge protokollfører(e)
  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
  5. Godkjenne forretningsorden
  6. Godkjenne innkallingen
  7. Godkjenne sakslisten
  8. Valg til Hovedstyret – 1 styremedlem + 1 vara medlem