topp_banner

Dato for årsmøter 2024

Følgende årsmøter er berammet for IF Fram i 2024:

Håndball: Mandag 12.02.24 klokken 18.00 2.etg klubblokale

Skøyter: Onsdag 14.02.24 klokken 18.00 2.etg klubblokale

Fotball: Torsdag 15.02.24 klokken 18.00 2.etg klubblokale

IF Fram: Torsdag 07.03.24 klokken 18.00 2.etg klubblokale

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må innleveres styret senest to uker før årsmøtet via mail post@iffram.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av IF Fram i minst en måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til IF Fram. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Årsmøtepapirer til de ulike årsmøtene vil bli lagt ut på hjemmesiden 1 uke før årsmøte.

Velkommen til årsmøter!

Med vennlig hilsen

IF Fram