topp_banner

Oppfølging av vedtak etter årsmøte – Allianseidrettslag

Årsmøte i IF Fram 01.03.2023 vedtok å starte en prosess med å opprette allianseidrettslag der Fram fotball elite blir skilt ut. Ekstraordinært årsmøte avholdes innen 20. juni 2023.

Status for oppfølging av årsmøtevedtaket
På møte i hovedstyret i IF Fram 06.06.2023 ble det vedtatt at:

Pga klubbmessige utfordringer ser vi ikke at det er mulig å gjennomføre et ekstraordinært årsmøte 20. juni. Et samlet Hovedstyre vedtok å utsette dette. Dette vil bli gjennomført etter sommeren.

Kontrollutvalget i IF Fram er orientert om saken.


Framstyret/hovedstyret, 07.06.2023