topp_banner

Ledig stilling – ungdomsleder – fritidsklubben SMIA

Er du en trygg voksen, blid og innsatsvillig, med erfaring innenfor arbeid med barn og ungdom, idrett, kultur eller annen fritidsaktivitet? Da er dette kanskje noe for deg.

Om prosjektet
Idrettsforeningen Fram har fått midler fra BUFDIR til å etablere og drifte en inkluderende og åpen møteplass for barn og unge i Framparken: fritidsklubben SMIA. I SMIA har vi fokus på å introdusere ungdommene for et mangfold av aktiviteter og tiltak som de selv i stor grad kan påvirke, i regi av trygge voksenpersoner og idrettsforeningen. Vårt mål er å:

 • Gi et variert aktivitetstilbud til barn og unge mellom 10 og 16 år i IF Fram sine lokaler og anlegg i Framparken.  
 • Skape arenaer som gjennom fysisk utforming, aktivitetsmuligheter og organisering oppleves som tilgjengelig og inspirerende for ungdommene lokalt.
 • Tilby en base for utforskning av et bredt spekter av interesseområder med kort vei til bistand fra «medungdommer», trygge voksne og fritidsarenaen.
 • Et møtested som kan skape mulighet for personlig utfoldelse og innflytelse, og toleranse for hverandre.
 • Sikre en fast ramme rundt fleksible tilbud til ungdom som ikke deltar i etablerte fritidstilbud og slik skape tilhørighet gjennom nye, alternative nettverk.

Du som blir ansatt som ungdomsleder vil få et særlig ansvar for dette. I det daglige vil du samarbeide tett med de andre i ungdomsteamet på SMIA, daglig leder i IF Fram og styringsgruppa for fritidsklubben.

Stillingsstørrelse: ca. 20 % stilling

Stillingstype: Prosjektmedarbeider/engasjement.
Arbeidstid 2-3 dager i uka, hovedsakelig i SMIAs åpningstid; tirsdager og onsdager kl.1430-1630, og fredager kl.1830-2100.
Egen vaktplan utarbeides i samarbeid med øvrige ungdomsledere. Noe variasjon i arbeidstiden må påregnes.  

Varighet: august 2022 – juni 2023, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Drifte og videreutvikle fritidsklubben SMIA for målgruppen 10 år – 16 år
 • Drifte SMIA som et lavterskeltilbud hvor alle er velkomne, uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.
 • Skape en trygg møteplass og aktiviteter som er tilgjengelig og inkluderende. (Gjerne både innendørs- og utendørs aktiviteter).
 • Sikre at ungdom gis mulighet til påvirkning og innflytelse på aktuelle aktiviteter/tilbud.
 • Aktiv formidling av ungdomsklubbens tilbud.
 • Samarbeide med frivillige og andre organisasjoner og institusjoner i nærmiljøet.

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med fagutdanning, men erfaring og personlige egenskaper kan erstatte utdanning.
 • Erfaring med ungdomsarbeid innen ungdomsklubb, idrett, kultur, eller annen fritidsaktivitet.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å engasjere og involvere
 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Gode norskkunnskaper

Personlig egnethet tillegges stor vekt ved ansettelse.

Annet:
Den som ansettes bør ha sertifikat klasse B.

Vi tilbyr:

 • Spennende og engasjerende oppgaver.
 • Møte med aktive og ivrige ungdommer med forskjellige interesser og behov.
 • Stor mulighet til å påvirke egen arbeidsdag sammen med ungdommene.
 • Mulighet for å påvirke og utvikle nærmiljøet, og idrettsforeningen

Lønn:
Stillingen er plassert i KS lønnsregulativ/garantilønnstabell (kommune), i henhold til gjeldende tariffavtale.

Andre opplysninger:
Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Det er krav om politiattest i stillingen. Godkjent attest fremvises før ansettelse.

Søknadsfrist: 5. august

Tiltredelse: snarest – etter avtale.

Søknad m/CV merkes «SMIA» og sendes til:
Styringsgruppa for SMIA v/Kathrine Møller Nordal
kmnordal@gmail.com
Telefon: 926 08 994