topp_banner

FOREDRAG AV STIFTELSEN TRYGGERE

Onsdag 27.04 kl. 1800 avholdes det foredrag av Stiftelsen Tryggere. Varighet ca. 2 timer

Sted: Klubblokale 2. etg. ved Framhallen.

Tema:

Barn og unge – utagering og bruk av vold

Grunnleggende om utagerende og voldelig atferd

Hvordan kan barns og unges utagering og voldsbruk forstås?

Verktøy til bruk i samtaler med barn og unge som har utagert.

Kurset er forbeholdt styremedlemmer, trenere, lagledere, medlemmer, ansatte og øvrige med verv i klubben.

Påmelding til daglig leder Rune Holst Bloch :

mail: daglig-leder@iffram.no.

sms: 900 75 386.