topp_banner

Pressemelding IF Fram fotball

Vedtak etter hendelse under kamp mellom Fram og Vard Haugesund 26/6-21

Under kampen 26/6 ble dommeren utsatt for rasistisk tilrop. Den type tilrop er langt fra Fram sine verdier. Vi er en flerkulutrell klubb både på bane og tribune.
Tilskueren som stod bak tilropet er identifisert og har erkjent at han ropte dette.

Styret i Fram sin fotballgruppe har i styremøte 1/7-21 fattet følgende vedtak: 
Tilskueren utestenges fra alle fotballarrangement i regi av Fram fotball for resten av sesongen 2021. Utestengelsen gjelder også våre kanaler i sosiale medier.
Utestengelsen begrunnes med rasistisk tilrop til dommer i forbindelse med seriekampen lørdag 26. juni, og generell grov og upassende språkbruk gjennom kampen. Dette er bekreftet av vakter og andre tilskuere. IF Fram fotball har nulltoleranse for rasisme og språkbruk som er til sjenanse for spillere, dommere og publikum, og forventer at dette respekteres for fremtiden. Vi ønsker aktive og engasjerte supportere som heier fram og støtter eget lag.

IF Fram fotball vil før kampdag 3. juli ta en gjennomgang og forbedre kampvakters rutiner for å følge med på språkbruk og gi tilskuere tilbakemelding ved upassende oppførsel/språkbruk.
IF Fram fotball vil i forbindelse med kampdag 3. juli ha en markering mot rasisme, primært med spillerne etter innmarsj, oppfording over høytaler, samt oppfordring på led skjerm.  .
IF Fram fotball vil i forbindelse med alle hjemmekamper denne sesongen oppmuntre til fair play og en positiv ramme rundt kampen. Det vil presiseres at det er nulltoleranse for rasisme og upassende ordbruk på tribunen.

På vegne av styret og Fram Fotball 
Styreleder Robert Rognli