topp_banner

Måned: mai 2021

Elitefotball

Digitalt Årsmøte Fram Fotball 01.06.21

Fram Fotball avholder digitalt årsmøte tirsdag 01.06.21 kl. 1830. Vedlagt link til å logge på møtet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTU1NjJiM2QtNmRiYS00YjZiLWI3YTYtYTNkNjU5N2E2ZDUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%223f594633-c72c-41f4-999c-970ef96d5454%22%7d Årsmøtepapirer vedlagt:...
Elitefotball

Bestill årets Fram-drakt.

Ønsker du å bestille årets flotte Fram-drakt fra Macron så kan du gjøre dette nå. Frem til fredag 04.06 kl. 1300 tar vi imot...
Klubben

Full aktivitet i Framparken

Det jobbes hektisk mot ferdigstillelse av IF Fram sitt flotte nye garderobe/tribunebygg. Flere av klubbens ivrige og spreke pensjonister er i full sving. De...
Elitefotball

Vard Haugesund

I siste presentasjon av årets motstandere skal vi ta for oss Rogalands andre representant i avdelingen vår. Det er Sportsklubben Vard, som kommer fra...
Elitefotball

Årsmøte Fram Fotball 01.06.21

Fram Fotball har utsatt sitt årsmøte til tirsdag 01.06.21 kl. 1830. (opprinnelig oppsatt årsmøte 25.05 blir derved flyttet) Årsmøtet vil bli avholdt digitalt Årsmøtepapirer...
Elitefotball

Sotra SK

En breddeklubb med bred satsing på de yngre – sosialt, så vel som sportslig! Sotra Sportsklubb holder til på øya Sotra i Fjell kommune...
Elitefotball

Årets stall

Her kommer en oversikt over årets spillerstall og støtteapparat. Terminlisten regner vi med blir klar ca 20/5. Vi gleder oss til å komme igang...