topp_banner

HANDLINGSPLAN Vedr. Mobbing/Seksuell trakassering/Rasisme

IF Fram har vedtatt en handlingsplan for håndtering av saker vedr. Mobbing, Seksuell trakassering og Rasisme.

En handlingsgruppe i klubben har jobbet med å utarbeide planverk og rutiner for håndtering av slike saker. Handlingsgruppa består av 1 representant fra hver av gruppene, (håndball, fotball, skøyter), og ledes av en representant fra Hovedstyret.

IF Fram avholdt et kurs ved Stiftelsen Tryggere den 30.11.20. Der var både ledere og tillitsvalgte i klubben til stede.

I 2. og 3. kvartal 2021 vil det bli satt opp egne kurs/foredrag med følgende innhold:

Opplæring/kursing vedr. vold (inklusiv mobbing), seksuell trakassering og overgrep, bilde-publisering og bilde-deling, rasisme, grenser og grensesetting.

Dette vil gjelde for tillitsvalgte, ledere, trenere, ansatte og aktive i foreningen.

 Kursene vil gjennomføres pr. TEAMS og ved fysisk oppmøte når forholdene er til rette for det.

Dette kommer vi nærmere tilbake til.

Det er inngått samarbeid med Stiftelsen Tryggere om årlige kurs frem til 2025.

Se link på vår hjemmeside:

Handlingsplan mot seksuell trakassering og overgrep – IF Fram

Med vennlig hilsen

Tom Jarle Karlsen

Leder av Handlingsgruppa