topp_banner

ÅRSMØTER IF FRAM

Styret innkaller herved til årsmøte i IF FRAM.

Nedenstående årsmøter blir avholdt:

Fram Håndball 16. mars kl. 1800

Fram Fotball. 17. mars kl. 1800

Fram Skøyter 23. mars kl. 1800

IF Fram 25. mars kl. 1800

Alle årsmøter avholdes i 2. etg. tilbygg Framhallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må innleveres styret senest to uker før årsmøtet enten på klubbkontoret eller via mail: daglig-leder@iffram.no. Vedlagt forslagsskjema som kan benyttes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside iffram.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av IF Fram i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til IF Fram. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret IF Fram