topp_banner

Foredrag av Stiftelsen Tryggere

Mandag 30.11 kl. 1730 avholdes det foredrag i Framhallen. Varighet ca. 2 timer.

NB! Kurset er forbeholdt styremedlemmer, trenere, lagledere, ansatte og øvrige med verv i klubben. Det er tak på ca. 50 påmeldte pga. covid 19.

Stiftelsen Tryggere forebygger vold, seksuell trakassering og overgrep. Vi holder foredrag på skoler, idrettslag og organisasjoner over hele landet. Barn og unge er mye mer utsatt for vold, ulovlig bildedeling, seksuell trakassering og overgrep enn «voksne». Det er en av grunnene til at vi i Stiftelsen Tryggere i mange år har gjennomført forebyggende tiltak for ungdom. De siste årene har vi stadig oftere holdt foredrag for foreldre/foresatte, og for ansatte i skolene og skolehelsetjenesten.

Temaer:

  • Bildedeling og digitale krenkelser – hva er greit og ikke-greit?
  • #metoo – hva er seksuell trakassering og hvor går grensene?
  • Samtykke
  • Hva kan konsekvensene være av å utsettes for eller utøve trakassering eller krenkelser?
  • Hvilke faresignaler kan tyde på at noen utsettes for noe som er ugreit?
  • Hva kan man gjøre dersom man opplever krenkelser eller trakassering?

Temaene blir formidlet gjennom foredrag, film og summeoppgaver.

Påmelding gjøres via denne linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHEbO76ZO2txybSYQmFaTJ3hjX3Mr3006EVbLs0V-h-gHg1g/viewform