topp_banner

Informasjon fra IF Fram

Vi har nulltoleranse på overgrep mot barn og unge i IF Fram.                        

Jeg vil innlede med å gi honnør til alle trenere, foresatte, støtteapparat m.fl. som legger ned utallige timer dugnad for å skape et godt og trygt aktivitetstilbud til våre barn og unge.


Det skal ikke være noen tvil om at vi tar barn og unge på alvor.
Sammen skal vi jobbe forebyggende og utelukke risiko for å bli utsatt for slike krenkelser. Det er også viktig at foresatte er tett på, og at dette snakkes om med barna/utøverne.


Hovedstyret i Fram har søkt råd og veiledning hos advokat, politi og Norges Idrettsforbund,og har løpende kontakt og dialog med dem.

De personene som det er varslet om og som disse sakene dreier seg om, er ikke lengre en del av Fram. Hovedstyret har fattet følgende vedtak:

  • De omtalte personene nektes adgang til alle arrangementer i IF Fram sin regi.
  • Dette gjelder også der IF Fram er arrangør på annet sted enn i Framparken.
  • Personene nektes adgang til alle IF Fram sine områder der det utføres treningsaktivitet av IF Fram. For ordens skyld er hele Framparken å regne som en del av fasilitetene når det utføres fotballkamper, håndballkamper, skøyteløp.
  • Det presiseres at personer som er utestengt av IF Fram også er uønsket på arrangementer der Fram er bortelag. 
  • Utestengelsen er ikke tidsbegrenset. 

Dersom noen skulle ha spørsmål knyttet til en slik prosess, kan NIF kontaktes eventuelt undertegnede. (Kontaktopplysninger til NIF har styreleder).

Hovedstyret vurderer fortløpende om det skal avholdes et dialogmøte med trenere om sakene og videre fremdrift.


IF Fram har en strategi for forebygging i alle ledd, i første omgang:

  • Handlingsplan mot forebygging av seksuelle overgrep, trakassering og mobbing. Denne skal alle (trenere, ledere, utøvere, foresatte, ansatte) skoleres i og bli kjent med.
  • Temakveld i november om denne tematikken (nærmere info kommer)
  • Oppfølging av politiattester


IF Fram tar dette på alvor.

Terskelen skal være lav for å varsle, og vår handlingsplan vil kunne bli et viktig verktøy for hvordan vi i alle ledd skal agere.

Vi er åpne/lydhøre og ønsker innspill dersom noen opplever krenkelser.

Et idrettslag, IF Fram, og andre lag/foreninger speiler samfunnet på godt og vondt. Med en felles strategi for forebygging, gode verktøy og skolering, kan vi sammen gjøre noe med dette fremover.

På forhånd takk.

Mvh. Kathrine Møller Nordal, styreleder IF Fram
(92608994/kmnordal@gmail.com)