topp_banner

Ekstraordinært årsmøte IF Fram

IF Fram avholder ekstraordinært årsmøte 26.08.20 kl. 1800 i 2. etg. tilbygg Framhallen.

Dette ble vedtatt på IF Fram sitt årsmøte 28.05.20

Dokumenter til årsmøtet vil bli lagt ut på hjemmesiden 1 uke før årsmøtet.

IF FRAM