topp_banner

Dugnadsdeltagere søkes i mai

I mai skal Framhallen brukes til privatisteksamen og da trenger både Fram og fylket hjelp til å arrangere eksamen, om du kan hjelpe til på dagtid så ta kontakt med christian@iffram.no.

Det er ni eksamener og vi trenger 2 parkeringsvakter og 2-5 eksamensvakter hver dag.

Parkeringsvakt er 07.45 – 09.00 – Oppgaven er å veilede privatistene til å parkere inn på grusbanen.

Eksamensvakt er 07.45 – 14.15 – Oppgavene er å vise privatistene til sin plass, følge på toalett, korte lufteturer og generelt yte service og hjelpe til.

Datoene er:

21.05
22.05
23.05
24.05
27.05
28.05
29.05
30.05
31.05

Dette er en viktig inntektskilde for klubben, så om du har tid og mulighet til å delta så setter både klubben og privatistene pris på det!