topp_banner

Den aktive idretten i Fram står samlet

«Hva er det som skjer i Fram, da?». Den setningen har vi hørt ofte det siste året, og sjelden med positivt fortegn. Forståelig nok.

Av hovedstyret i Fram ved Bjørn-Erik Bjørnstad, håndballgruppa i Fram ved Linda Masters, fotballgruppa ved Anders Jørgensen (barn- og ungdom) og fotballgruppa ved Christian Holthe (A-laget)

2023 var året der Fram verken vant omdømmepriser eller spesielt mange fotballkamper med A-laget. Derimot var klubben vår helt i tetsjiktet på intern uro, polarisering og mistenkeliggjøring av hverandres motiver – og virkemidlene som ble brukt gjorde det gjerne ekstra krevende å skape forsoning. 

«Sa ja til Larviks kanskje tøffeste verv akkurat nå» var tittelen i Østlands-Posten 9. august i fjor. 

Overskriften handlet ikke om at Larvik kommune hadde fått ny økonomisjef, men om at Fram hadde fått ny styreleder. I samme slengen ble det valgt inn fem nye styremedlemmer under et ekstraordinært årsmøte, etter at mesteparten av det gamle hovedstyret valgte å trekke seg. 

Siden da har vi gjennomført en rekke tiltak, der to hensyn har overskygget alle andre: 

1.Legge til rette for mest mulig idrettsaktivitet i Framparken. 

2.Følge opp revisors kraftige advarsel fra mars 2023 om den økonomiske situasjonen – og sikre klubbens overlevelse. 

For å starte med det første punktet: den aktive idretten er i særklasse det viktigste i IF Fram. Det er vår plikt og vårt ønske å gi den høyeste prioritet. Heldigvis skjer det også masse positivt i Framparken om dagen, i flere grupper: 

  • Håndballgruppa rapporterer om stor vekst blant aktive utøvere. Håndballskolen (for barn mellom 6 og 8 år) startet med fire spillere høsten 2023, og teller nå godt over 20 spillere. Få, men iherdige ildsjeler trener opp til tre lag hver uten annen kompensasjon enn takknemlighet fra spillere og foresatte. 
  • Håndballgruppa og barne- og ungdomsfotballen i Fram har utviklet et meget godt samarbeid. I stedet for å ha separate dugnader jobber de på tvers av gruppene, for eksempel med loddsalget før jul. Dette dro inn 140 000 kroner som gruppene delte seg imellom. I tillegg bistår de hverandre med cuper, treningstider i hallen og så videre. 
  • A-laget i fotball dyrker i større grad enn tidligere en lokal profil. For øyeblikket finnes det 14 lokale spillere i stallen. Senest i treningskampen mot Pors i helga spilte lokale unggutter på 16 og 17 år store deler av kampen. Både i fjor og i år vil spillere fra A-laget fungere som hjelpetrenere i barne- og ungdomsfotballen.  
  • Dugnadsånden lever i beste velgående. Tross store snømengder har kunstgressbanen for første gang vært åpen hele vinteren, takket være imponerende innsats fra frivillige i fotballgruppa, som også har måket snø på nattestid. På kampene til A-laget bidrar opp mot 40 frivillige personer. 
  • Spillervolumet i barne- og ungdomsfotballen har økt med 20 prosent de siste fire årene. B&U-gruppa arrangerer fotballskoler og har gjeninnført cupene som hadde ligget brakk i en del år. I januar arrangerte de cup i Framhallen med rekordmange 100 påmeldte lag. 
  • Gatelaget møtes i Framhallen klokka 10 hver tirsdag og torsdag. Først får de servert næringsrik og god mat mens de sosialiserer, før de trener og deretter får med seg en matpose hjem fra Matsentralen. Trener Arild Anundsen hevder han leder et større team enn Per-Mathias Høgmo. Hensikten er å hjelpe spillerne med rushistorikk tilbake til et godt liv. Trenerassistent på A-laget er med i trenerteamet også kommende sesong, og planen er også å involvere enkelte av førstelagsspillerne.

Skøytegruppa teller dessverre for tiden null aktive medlemmer. Grunnet stor skepsis til oss i hovedstyret har de utsatt valg av nytt skøytestyre til etter hovedforeningens årsmøte. 

Så til punktet som handler om økonomi: 

En drøy måned etter det ekstraordinære årsmøtet i august inviterte vi til medlemsmøte for å gi en status på situasjonen, og svare på spørsmål. Dette ble fulgt opp av et allmøte i november. Vi var – og er – fullstendig klar over skepsisen blant enkelte over at store deler av fotballstyret plutselig også fungerte som klubbens hovedstyre. 

Vi ønsket derfor å være så transparente og åpne som mulig om hvordan vi ønsket å jobbe videre for hele IF Fram, og ikke bare fotballen. Mange av spørsmålene vi mottok i disse to møtene tok også utgangspunkt i dette temaet, og om økonomi og bakgrunnen for iverksatte tiltak. 

Til de som mener at fotballgruppa har kuppet IF Fram har vi følgende budskap: vi tok ansvar da klubben trengte det. Vi brettet opp ermene og tok på oss en jobb for å rydde opp i problemene klubben hadde, og fortsatt har. Endring er ofte smertefullt, så også i IF Fram. Men vi hadde ikke noe annet valg. Fordi:  

I forkant av årsmøtet for et år siden sendte Henka Revisjon to brev til IF Fram. Her ytret revisor sterk bekymring for den økonomiske situasjonen i både IF Fram og Framparken Eiendom. Spådommen revisor hadde var at klubben ville vært teknisk konkurs innen 2 år. Disse brevene utløser derfor handlingsplikt for styret om å iverksette tiltak for å forbedre den økonomiske situasjonen. 

Revisors skriftlige bekymring kom som et resultat av flere år med underskudd i hele foreningen. Siden 2016 har IF Fram gått cirka åtte millioner kroner i minus – jevnt fordelt mellom hovedforeningen og Fotball Elite. I tillegg har klubbens heleide eiendomsselskap, Framparken Eiendom, gått drøye fire millioner kroner i underskudd. Klubbens kontantmidler er brukt opp. Vi lever fra hånd til munn. 

Om vi ikke gjorde tilpasninger i økonomien vår kunne anlegget vårt i verste fall blitt en del av et konkursbo. Vi må verne om anlegget vårt, som er det eneste som står igjen etter salg av tomter i flere runder.

Både administrativt og sportslig har styret sett seg nødt til å gjøre betydelige innsparinger. Fra 1. november 2023 ble daglig leder og driftsleder sagt opp fra sine 100 prosent stillinger. Driftsleder ble tilbudt en 50 prosent stilling, som han takket nei til. Oppgavene til de ansatte er siden da i all hovedsak løst på dugnad i styret og blant utvalg i gruppene. Besparelsen ved å fjerne de to stillingene ligger på rundt 1,5 millioner kroner i året. 

Det er verdt å minne om at bakgrunnen for å gå til disse tiltakene ble vedtatt av forrige hovedstyre. De gjorde et vedtak om å foreta økonomiske besparelser i klubben og at organisasjonen skulle gjennomgås. Da det ble klart at det ville innebære å vurdere oppsigelser, trakk styremedlemmer seg fra møtet og styret. Dette overtok vi i august og gjennomførte prosesser slik arbeidsmiljøloven krever en slik prosess gjennomført. Prosessen endte med at vi inngikk en frivillig sluttavtale om å avvikle arbeidsforholdene. 

Budsjettet for Fotball Elite er tatt ned med rundt to millioner kroner totalt for 2024 sammenliknet med året før, da tallene viste et underskudd på uhyggelige 1,3 millioner kroner. Her sviktet det både på inntekts- og utgiftssiden, noe styret har tatt konsekvensen av gjennom et edruelig og nøkternt budsjett for inneværende år. Blant annet er personalkostnader redusert med 1,2 millioner kroner. 

Vi har også sett på og reforhandlet leverandøravtaler, utleieordninger og forsikringsavtaler. I gjennomgangen sammen med Gjensidige, for å få oversikt over hva vi betaler for, oppdaget vi forsikringsavtaler som ikke er oppdatert i takt med fremdrift i riving og bygging i Framparken. 

I tillegg er det innført full investerings- og innkjøpsstopp. Til tross for gjennomførte sparetiltak vil det ta tid å sikre robust og bærekraftig økonomi i klubben, og gode rammevilkår for den aktive idretten. 

Men vi er på god vei. Revisor gir gode tilbakemeldinger på innsparingstiltakene som er iverksatt, og ser at klubbens økonomi har en lysere framtid. Da trenger vi alle de gode frivillige hendene vi kan få. Tusen takk for innsatsen til dere som står på dag og natt for IF Fram, dere er våre helter. Og takk til alle dere andre som bidrar til aktivitet i Framparken. Sammen skal vi sørge for at Fram fortsetter å være den viktige arenaen for samhold, inkludering og fellesskap som vi har vært i 130 år.