topp_banner

Slik blir veien videre for Fram

Gjennom en årrekke har den økonomiske situasjonen i IF Fram forverret seg til et nivå der behovet for omstilling og endring er blitt en nødvendighet. Under et allmøte torsdag presenterte styret noen av grepene for å gjøre klubben økonomisk bærekraftig.

– Endring er smertefullt. Men vi har ikke noe valg, var budskapet fra styreleder Bjørn-Erik Bjørnstad. 

Samtidig er de tydelige på at grepene som gjøres skal sørge for at Fram får kontroll på situasjonen – og at den sportslige aktiviteten på Fram vil gis høyeste prioritet framover. 

– For oss er det aller viktigste aktivitet i det flotte idrettsanlegget vårt. Og det var ekstra hyggelig å se så mange nye ansikter og foreldre fra barne- og ungdomsgruppene til stede. Mange av dem er blitt glade i Fram og signaliserte etter møtet at de ønsker å engasjere seg i klubben, sier nestleder Christian Holthe. 

Men bakteppet for allmøtet var alvorlig nok: de rundt 70 frammøtte fikk presentert noen uhyggelige regnskapstall for foreningen, både historisk sett og for inneværende år. 

Siden 2016 har hovedforeningen, Framparken Eiendom og Fotball Elite samlet gått cirka 9,5 millioner kroner i minus. For 2023 viser tallene et underskudd på nærmere to millioner kroner. Verst er tallene i Fotball Elite, med 1,3 millioner kroner i minus. 

– Er det utgiftssida som har sviktet eller inntektssida? var ett av spørsmålene fra salen. 

– Begge deler, sa Holthe. 

Han varsler «edruelig budsjettføring» for 2024, og nettopp edruelighet blir stikkordet for Fram i tiden som kommer. 

Målet er mye jubel i Framparken i 2024. Men budsjettet til A-laget må ned – og mer enn halveres.

– Vi kommer til å mer enn halvere personalkostnadene for A-laget i fotball. 2,7 millioner i år skal ned til rundt 1,2 millioner, sier han. 

Holthe avviser samtidig at Fram har planer om å skrinlegge fotballsatsingen – men den vil foregå på en annen måte enn tidligere. 

– Fram skal fortsatt være fyrtårnet i Larvik-fotballen. Vi skal være en attraktiv klubb for unge, ambisiøse og treningsvillige spillere. Og vi kommer til å ha en økt satsning på de lokale kreftene, sier han. 

Også administrativt tar klubben grep: Fra 1. november er daglig leder og driftsleder sagt opp fra sine 100 prosent stillinger. Driftsleder er tilbudt en 50 prosent stilling i ny rolle fra mai 2024. 

– Vi har ikke råd til å ha faste ansatte på 100 prosent stilling i en klubb med 530 medlemmer, sier Bjørnstad. 

Han opplyser at besparelsen ved å fjerne de to stillingene potensielt ligger på 1,4 millioner kroner. 

– Hva betyr potensielt? 

– Vi må leie inn noen eksterne leverandører på enkelte ting, og det gjelder spesielt på drift av anlegget. Når det gjelder rollen til daglig leder vil vi kunne løse den på dugnad i hovedstyret, med hjelp fra utvalg i gruppene, sier styrelederen. 

Christian Holthe varsler en økt satsning på lokale krefter i 2024. Her Isak Solvik Nilsen.