topp_banner

ÅRSMØTER IF FRAM

Følgende årsmøter er nå berammet i IF Fram i 2023

Håndball: Onsdag 18.01.23 kl. 1800 2. etg. klubblokale

Fotball: Tirsdag 07.02.23 kl. 1800 2 .etg. klubblokale

Skøyter: Onsdag 08.02.23 kl. 1800 2. etg. klubblokale

IF Fram: Onsdag 01.03.23 kl. 1800 2 etg. klubblokale

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må innleveres styret senest to uker før årsmøtet enten på klubbkontoret eller via mail: daglig-leder@iffram.no. Vedlagt forslagsskjema som kan benyttes.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av IF Fram i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til IF Fram. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Årsmøtepapirer til de ulike årsmøtene vil bli lagt ut på hjemmesiden 1 uke før årsmøte.


Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
IF Fram