topp_banner

Nytt styre IF Fram 2022

IF Fram avholdt sitt årsmøte torsdag 31.03.

Under punktet valg ble følgende Fram-styre valgt for kommende periode:

 VervValgkomiteens innstilling Periode
StyrelederRolf NilsenNy, på valg 1 år
NestlederJørn Carsten EvensenIkke på valg 
StyremedlemMartin OlstadIkke på valg 
StyremedlemKjell Espen ChristiansenIkke på valg 
StyremedlemKathrine Møller NordalPå valg2 år
    
VaramedlemGro TeigenIkke på valg 
VaramedlemOve GundersenPå valg2 år

Styret er tilstrekkelig besatt til å være funksjons-/vedtaksdyktig.

Det vil bli avholdt ekstraordinært årsmøte i starten av mai måned da det gjenstår å komplettere styret med ytterligere 2 styremedlemmer. Følgende er innstilt til valg på ekstraordinært årsmøte..

 VervValgkomiteens innstilling Periode
StyremedlemKristine Anvik LeachNy, på valg2 år
StyremedlemAnita Simensen HoltheNy, på valg2 år

Øvrige valgresultater:

 Kontrollutvalget: Teddy Dammen (leder), Anita Gustavsen og Jørgen Jørgensen. Førstnevnte ble enstemmig valgt. De 2 andre må vente til det ekstraordinære årsmøtet. Derfor fungerer sittende kontrollutvalg fram til dette er i orden!

Lovkomitéen: Turid Løsnes (leder), Ronny Olavesen og Anne Sofie Ørbæk (Varamedlem)

Valgkomitéen: Nåværende komité fortsetter fram til ekstraordinært årsmøte!

Vi kommer tilbake med dato for ekstraordinært årsmøte straks dette foreligger. Dette vil innkalles med 2 ukers varsel.