topp_banner

Ekstraordinært årsmøte IF Fram

IF Fram vil avholde et ekstraordinært årsmøte torsdag 05.05 kl. 1800

Sted: Kafe 1. etg. Framhallen.

Åpning:            Ønske velkommen.

  1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
  2. Velge dirigent(er)
  3. Velge protokollfører(e)
  4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
  5. Godkjenne forretningsorden
  6. Godkjenne innkallingen
  7. Godkjenne saklisten  
  8. Valg til Hovedstyret, Kontrollutvalg og Valgkomite

På årsmøtet avholdt 31.03 ble følgende valgt inn i Hovedstyret IF Fram:

VervValgkomiteens innstillingPeriode
StyrelederRolf NilsenNy, på valg 1 år
NestlederJørn Carsten EvensenIkke på valg 
StyremedlemMartin OlstadIkke på valg 
StyremedlemKjell Espen ChristiansenIkke på valg 
StyremedlemKathrine Møller NordalPå valg2 år
    
VaramedlemGro TeigenIkke på valg 
VaramedlemOve GundersenPå valg2 år

Årsmøtet ikke et komplett Fram-styre. Følgende er innstilt til dete ekstra årsmøtet:

VervValgkomiteens innstillingPeriode
StyremedlemKristine Anvik LeachNy, på valg2 år
StyremedlemAnita Simensen HoltheNy, på valg2 år

Øvrige valg-resultater 31.03

Kontroll-utvalget: Teddy Dammen (leder). Anita Gustavsen (styremedlem) og Jørgen Jørgensen (varamedlem). Førstnevnte ble enstemmig valgt. De to andre må vente til det ekstraordinære årsmøtet da de ikke har vært medlem en måned. Sittende kontrollutvalg sitter frem til ekstraordinært årsmøte.

Lovkomiteen: Turid Løsnes (leder). Ronny Olavesen og Anne Sofie Ørbæk (Varamedlem).

Valgkomiteen: Nåværende komite ble enstemmig valgt til å fortsette fram til ekstraordinært årsmøte.

NB! Etter årsmøtet 05.05.22 er avsluttet avholder det nye Fram-styret sitt første styremøte fra kl. 19-21