topp_banner

Slik kan det bli!

LØKKA aktivitetspark og nærmiljøanlegg:
For nærmiljøet generelt, og barn og unge spesielt.

IF Fram initierer tiltak for å fremme barn og unges trivsel og tilhørighet på tvers av alder og kultur. Vi har i samarbeid med UNIQA AS utviklet et anlegg for fellesskap i nærmiljøet med fokus på folkehelse, holdbarhet og bærekraftige materialer. Området ligger perfekt til for både beboere, barnehage, skole og idrettslag – i Framparken.

Hovedmålet med prosjektet:

– Et anlegg og spillflate for de aller yngste i klubben vår.
– Tilby barn og unge i vårt nærområde en åpen og trivelig møteplass
tilrettelagt for både egenorganisert aktivitet  og lek, og organisert aktivitet.
– Være en positiv bidragsyter og samarbeidspart i nærmiljøet.

Status: Vi har søkt om spillemidler via Larvik kommune pr. september 2021.

Videre fremdrift: For å få realisert dette prosjektet som har tentativ byggestart våren 2022, er vi avhengig av støttespillere, samarbeidspartnere og sponsorer. Alle bidrag er kjærkomne!

Følgende har så langt bidratt til prosjektet med uvurderlige midler:

Larvikbanken
Larvik Moské

NFF – Sparebankstiftelsen DNB

Ønsker du/dere å bidra til at LØKKA blir en realitet?
Ta gjerne kontakt med FRAM Fotball Barn & Ungdom, Halvor Eia Bringedal – halvor.eia.bringedal@outlook.com