topp_banner

Fritidsklubben på Fram – for de mellom 10 og 16 år

Idrettsforeningen FRAM med støtte fra Bufdir åpner fritidsklubb i Framhallen.

«Åpen hall»/fritidsklubb hver fredag fra kl 18.30 til 21.00 for ungdom mellom 10 og 16 år.

I tillegg er fritidsklubben åpen hver:
Tirsdag etter skolen fra kl 14.00 – 16.00 for de mellom 12 år – 16 år
Onsdag etter skolen fra kl 14.00 – 16.00 for de mellom 10 år – 12 år

SMIA fritidsklubb ønsker å gi barn og unge mellom 10- 16 år et sted å samles, ved å skape et godt ungdomsmiljø i Larvik i IF Frams lokaler.

I klubben vil det være tilstede trygge voksenpersoner, og det vil bli lagt til rette for ulike aktiviteter som ungdommen selv i stor grad kan få påvirke. SMIA har også planer om å gjøre om et rom i hallen til et eget ungdomsrom som deltakerne i klubben kan få være med å pusse opp.

Håper å se mange av dere på åpningen av SMIA den 29. oktober.
Da blir det Halloween party med DJ Frank – fri entré.

Bli med SMIA på veien videre.
For mer informasjon se vår egen Facebook side: SMIA og BLOGG: miniblogg.no/smia

Kontaktpersoner:
Ungdomsleder Pål Tolstrup (Barne- og ungdomsarbeider)
Ungdomsleder Ole Martin Faugstad (Barne- og ungdomsarbeider)
Styringsgruppa for S M I A:
Anne Cecilie Kristensen, Linda Masters, Christina Nordkvelde og Kathrine Møller Nordal