topp_banner

Pengegave til etablering av nærmiljøanlegg for barn og unge i Framparken

Larvikbankens gavefond: Det var en svært gledelig telefon styreleder i IF Fram, Kathrine Møller Nordal, mottok fredag 9.april.

IF Fram mottar 100.000 kr som tilskudd til etablering av et nærmiljøanlegg i Framparken med målgruppe barn og unge.

Bildet bak f.v.: Anders Jørgensen, Kathrine Møller Nordal og Eirik Blømacher fra IF Fram, samt Joachim Steinsett og Jan Erling Kvisvik fra Larvikbanken. Foran: Blide barn som gleder seg til nærmiljøanlegget blir klart.

IF Fram har i samarbeid med firmaet Uniqa v/ tidligere Fram-spiller Kristoffer Tollefsen utformet et nærmiljøanlegg bestående av en aktivitetspark med treningsapparater og 20×30 meter kunstgressbane-/binge til glede for både egenorganisert og organisert aktivitet. Dette vil kunne bli et unikt og etterlengtet anlegg for klubbens nærområde.

Larvikbanken sier bl.a. i sin begrunnelse for å støtte prosjektet at IF Fram er en typisk sentrumsklubb med aktive barn og unge fra mange nasjoner og ulik bakgrunn. Klubben og anlegget fungerer som et samlingspunkt for mange av barna i sentrum.

Larvikbanken ser stor verdi i dette prosjektet, og ønsker å støtte arbeidet for barn og unge i Larvik.

Larvikbanken – din personlige sparebank

Prosjekt «Nærmiljøanlegg – aktivitetspark og ballbinge». Utformet av Uniqa v/Kristoffer Tollefsen i samarbeid med Fram Fotball Barn & Unge