topp_banner

Årsmøter utsettes

I disse spesielle tider har klubben valgt å utsette flere årsmøter:

Årsmøte Fram Fotball – 20.04 kl. 1800 2. etg. tilbygg Framhallen

Årsmøte IF Fram – 22.04 kl. 1800 Framhallen

Fram Håndball og Skøyter avvikler sine møter som tidligere annonsert:

Fram Håndball – 16.03 kl. 1800. som digitalt årsmøte. Påmelding via mail til daglig-leder@iffram.no

Fram Skøyter avvikler som tidligere oppsatt sitt årsmøte 23.03 kl. 1800.