topp_banner

Foredrag fra Stiftelsen Tryggere

Mandag 30.november gjestet Stiftelsen Tryggere Framparken med et foredrag knyttet til det viktige arbeidet som er påbegynt i IF Fram i forhold til forebygging av seksuelle overgrep, trakassering og mobbing.  

De fremmøtte fikk møte en svært engasjert og kunnskapsrik kurs-/foredragsholder i Bjørn. Her er temaene som ble gjennomgått, både i form av foredrag, film og summeoppgaver:

  • Bildedeling og digitale krenkelser – hva er greit og ikke-greit?
  • #metoo – hva er seksuell trakassering og hvor går grensene?
  • Samtykke
  • Hva kan konsekvensene være av å utsettes for eller utøve trakassering eller krenkelser?
  • Hvilke faresignaler kan tyde på at noen utsettes for noe som er ugreit?
  • Hva kan man gjøre dersom man opplever krenkelser eller trakassering?

Stiftelsen Tryggere hadde på forhånd fått tilsendt den nylig vedtatte handlingsplanen til IF Fram, og de nye rutinene, og brukte også dette som eksempel i foredraget.

Handlingsplanen som ble vedtatt i hovedstyret i IF Fram 18.11.20, vil innen kort tid bli tilgjengelig på klubben nettside, og det vil komme nærmere informasjon om «veien videre»; opplæringsprogram for ansatte, trenere, ledere, utøvere/spillere, kurs, samt en egen varslingsknapp/-rutine. Hovedansvarlig for dette arbeidet er Tom Jarle Karlsen, og i ressursgruppa hans sitter representanter fra både fotball, håndball og skøyter.

Etter foredraget mottok foredragsholder Bjørn en nydelig blomsterkvast fra Torstrand blomster og Fram-kalenderen 2021, som takk for kveldens innsats i Framparken 🙂

Tom Jarle takker for en lærerik ettermiddag/kveld.