topp_banner

TAKK FOR MEG!

Etter tre år som leder av IF Fram, valgte jeg å si nei til gjenvalg ved siste årsmøte. Det er vemodig, men alt har en ende. Jeg har i løpet av disse tre årene lært utrolig mye, og har møtt mange flotte mennesker som jeg har blitt glad i.

Vi har lagt bak oss et år med mye positivitet, både sportslig og ikke minst i forhold til anlegget vårt. Det ble inngått en avtale med Fylkeskommunen om salg av grusbanen, vi fikk også i den sammenhengen en bruksavtale på 30 år. Avtalen ble endelig sluttført i slutten av April. Det er dialog med THVGS i forhold til bruken av området, både vårt og fylkes. Her er det mange ønsker og ideer, men vi er avhengige av våre økonomiske muskler. Skøytene ønsker seg is, og gjerne en hall, fotballen ønsker seg mer fasiliteter innendørs osv, men personlig tror jeg nok det er langt fram. Skal det skje så må fylket og Larvik kommune vær med å bygge og drifte.

Vi har fått mye skryt av fotballforbundet for renoveringen av tribunen mot jernbanen, og ikke minst for vårt nye garderobe/tribuneprosjekt.

Det er selvsagt en del utfordringer, det trengs kapital til å forvalte våre eiendeler. Det trengs flere medlemmer, nye grupper osv. Det er satt ned et utvalg som nå skal se på hvordan vi kan får inn mer inntekter i forhold til utleie av hallen/tilbygget. I tillegg ønskes det leietakere inn i det nye tribunebygget, det vil gi oss inntekter på sikt.

Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært mange tøffe tak, men jeg føler nå at Fram-skutta ligger godt i vannet. Jeg vil få takke alle som jeg har møtt på min vei i Fram, og jeg håper det nye styret vil få den arbeidsro det trenger for å gjøre en god jobb. Lykke til.

Hilsen

Steinar Nyland