topp_banner

Nytt Hovedstyre IF FRAM

IF Fram avholdt sitt årsmøte 28.05.20

Under posten ‘valg’ ble følgende med i kommende Hovedstyre.

Jørn Carsten Evensen – Nestleder

Ronny Olavesen – Økonomiansvarlig

Leiv Harald Bakke – Sekretær

Helle Hagen – styremedlem

Ove Gundersen – styremedlem

Tom Jarle Karlsen – styremedlem

Varamedlemmer er Birgitte Berggreen og Jan Larsen.

Vi ønsker det det nye hovedstyret lykke til i spennende tider i Framparken.

Styreleder Steinar Nyland og Nestleder Rolf Nilsen takket dessverre nei til gjenvalg, og gikk ut av Hovedstyret.

Dette er to meget dyktig og dedikerte Fram-ledere som virkelig har bidratt til den positive bygge-aktiviteten i Framparken: Nytt tilbygg Framhallen, rehabilitering av jernbane-tribunen, garderobe/tribunebygg ferdigstilles i år, og kunstgresset skiftes til sommeren for å nevne noe de siste par år.

Takk for et meget godt samarbeid. Døra er alltid åpen til en kaffe på kontoret, og vi sees på kamp i Framparken.

Med vennlig hilsen

Rune Holst Bloch

Daglig leder IF Fram