topp_banner

Stor byggeaktivitet i Framparken

Som det fremgår av bildet skjer det mye i Framparken om dagen. Fra dag til dag skjer det store endringer mht. bygging av nytt garderobebygg/Tribune.

Klubben gleder seg til ferdigstillelse i 2020.