topp_banner

IF Fram Larvik logo

IF Fram klubb-logo

Frams Hovedstyret vedtok i midten av mars 2020 å godkjenne en ny og forbedret utgave av klubbens logo.

Bakgrunnen for endringene er at klubben har manglet klare retningslinjer i forhold til både utforming og farger for klubbens logo. Dette har ført til at det har versert ulike varianter av logoen gjennom de siste årene, så klubben ønsker med dette å samles om én logo.

Her er den nye logoen:

LOGO
Dette er Frams offisielle
klubb-logo

GALLA-LOGO
Logo som benyttes ved
spesielle anledninger, som
på klubbens nye fane.

ALTERNATIV-LOGO
Denne benyttes mot mørke bak-
grunner som mot fargen sort.

Her er Fram-fargene:

CMYK 100 74 0 45
PANTONE: 294c

CMYK 0 100 80 12
PANTONE: 186c

Her er ulike filformater av Fram logo som kan lastes ned: