topp_banner

SMIA Fritidsklubb

SMIA Fritidsklubb

Fritidsklubben på Fram:

 

Oppdrag ungdomsledere:

Å etablere og drifte en møteplass for barn og unge hvor de selv i stor grad kan påvirke tiltak og aktiviteter som interesserer dem, i regi av trygge voksenpersoner og idrettsforeningen.

 • Målgruppe/alder: 10 -16 år.
 • Etterskoletid-tilbud og fredagsklubb.
 • Rapportere aktivitet og antall besøkende, evt. hendelser, etter hver gang
 • Medvirkning fra ungdommene selv; at de i stor grad selv er med på å utforme aktivitetstilbudene.
 • Søke samarbeid med lokale instanser og frivillige i alle aldre
 • Aktiv formidling av ungdomsklubben SMIAs tilbud.

 

Tiltakets varighet: 1 år (med mål om å søke ytterligere 1-2 år)
Året 2021 vil være en prøvdeperiode. IF Fram vil bruke muligheten som et statlig tilskudd gir, til å etablere en fysisk ramme, fast organisering, bygge solide nettverk og synlighet i lokalsamfunnet samt befeste sin plass i Larvikungdommens interessefelt.

Hva er målsettingen med tiltaket?

Med bakgrunn i oppvekst- og levekårsundersøkelsen for Larvik ønsker IF Fram å bidra med å legge til rette for et tilbud som også tilbyr andre aktiviteter, og på en slik måte kunne bidra til å skape tilhørighet, trygghet, lagånd, samhørighet og mestring.

 

Mål:

 1. Gi et variert aktivitetstilbud til barn og unge mellom 10 og 16 år i Idrettsforeningen Fram sine lokaler og anlegg på Torstrand, Larvik.
 2. Skape arenaer som gjennom fysisk utforming, aktivitetsmuligheter og organisering oppleves som tilgjengelig og inspirerende for ungdommene lokalt.
 3. Tilby en base for utforskning av et bredt spekter av interesseområder med kort vei til bistand fra «medungdommer», voksne og fritidsarenaen.
 4. Etablere et møtested som kan skape mulighet for personlig utfoldelse og innflytelse, og toleranse for hverandre.
 5. Sikre en fast ramme rundt fleksible tilbud til ungdom som ikke deltar i etablerte fritidstilbud og slik skape tilhørighet gjennom nye, alternative nettverk.

 

Demokratisk organisering; ungdomsklubben vil ha mest mulig flat struktur – det vil etableres et ungdomsstyre etter demokratiske prinsipper og frihet for ungdommene til selv å være med på å bestemme hva fritidstilbudet skal omfatte. I tillegg til voksen kontroll og ledelse.

 

En åpen og inkluderende profil. SMIA skal satse på tiltak som fremmer åpenhet og fellesskap på tvers av tradisjoner, språk og kultur. Integrering gjennom allmenne tilbud basert på tanken om at en viss tilrettelegging i forkant gjør tilbudene «brukanes for alle». «Lavterskeltilbud»

 

Bruken av fritidsaktivitetene knyttet til SMIA skal i utgangspunktet være gratis og basert på frivillig innsats, ikke minst fra ungdommene selv.

 

Åpningstider:

«Etter Skoletid»:

 • Tirsdager kl 14.30-16.30 for ungdom mellom 12 år–16 år
 • Onsdager kl 14.30-16.30 for ungdom mellom 10 år–12 år

 

«Åpen hall/fritidsklubb»:

 • Fredager kl.1830-2100 (10år-16år)

 

Følg SMIA på: Smia | Facebook

Håndball

Årsmøte Fram Håndball

Fram Håndball avholder sitt årsmøte tirsdag 15.03 kl. 1900. Sted: Kafe 1. etg. Framhallen. Vedlagt årsberetning:...
Håndball

Håndballgruppa starter Pop-Up Store!

Lørdag 25.09 braker det løs i Framhallen! Håndballen har fått inn et stort vareparti med kvalitetsklær, som vi selger svært billig. Her er det...
Håndball

OPPSTART HÅNDBALLSKOLE-21/22

Vi ønsker velkommen til vår håndballskole for første- og andreklassinger, onsdager kl 17-18 i Framhallen. Jenter og gutter trener sammen på håndballskolen. Det er...
Håndball

VÅRE HÅNDBALLAG SESONGEN 2021/2022.

Velkommen til nye og gamle spillere. Vi har startet opp håndballskole hver onsdag fra 17.00-18.00, velkommen til alle 1. og 2. klassinger. Christian Olsen...
Håndball

Årsmøte Fram Håndball

Fram Håndball er første gruppe ut med årsmøte. Tirsdag 16.03.21 kl. 1800 i 2 etg. tilbygg Framhallen. NB! Årsmøtet avholdes digitalt via TEAMS. Påmelding...
Håndball

Oppstart håndballskolen

Gratis Håndballskole Tirsdag 15/9-20 klokka 1700 er det endelig oppstart for håndballskolen.Vi ønsker alle velkommen til oss.Trenere for sesongen er Camilla Christiansen og Cathrine...
Håndball

Kåring av sesongens arrangør barnehåndball

Sesongens barnehåndballturneringer er ferdigspilt, og det er tid for å stemme frem vinneren av Sesongens Arrangør. Hvilken klubb har hatt det beste arrangementet sesongen...
Håndball

Årsmøte Fram Håndball 11.03.20

Fram Håndball avholder årsmøte onsdag 11.03 kl. 1800 i 2. etg. tilbygg Framhallen. Vedlagt årsberetning....
Håndball

Vennskapsturnering – en stor suksess!

Lørdag 01 februar avholdt Fram Håndball vennskapsturnering for lag i aldersgruppen 10-12 år. Flere lokale lag var med, i tillegg også et tilreisende lag...