topp_banner

SMIA Fritidsklubb

SMIA Fritidsklubb

Fritidsklubben på Fram:

 

Hei, alle Smia-venner!

Vi har etter en helhetsvurdering besluttet at Smia opphører fra april 2023. Tusen takk for to fantastiske år!

Mange klemmer fra Ina, Ole Martin, Haris, Amalie, Synnøve, Marthe, Elise, Christine, Kathrine, Anne Cecilie og Christina.

 

 

 

 

Dette var fritidsklubben SMIA:
En møteplass for barn og unge hvor de selv i stor grad kan påvirke tiltak og aktiviteter som interesserer dem, i regi av trygge voksenpersoner og idrettsforeningen.

 • Målgruppe/alder: 10 -16 år.
 • Etterskoletid-tilbud og fredags-happenings:
  Åpen hall, ungdomsrom med gaming og sminkerom, kafé.
 • Medvirkning fra ungdommene selv; at de i stor grad selv er med på å utforme aktivitetstilbudene.
 • SMIA skal søke samarbeid med lokale instanser og frivillige i alle aldre
 • Aktiv formidling av ungdomsklubben SMIAs tilbud.

 

Tiltakets varighet: 1 år (2021) + 3 år (2022-2024)
IF Fram vil bruke muligheten som et statlig tilskudd gir, til å etablere en fysisk ramme, fast organisering, bygge solide nettverk og synlighet i lokalsamfunnet samt befeste sin plass i Larvikungdommens interessefelt.

Hva er målsettingen med tiltaket?
Med bakgrunn i oppvekst- og levekårsundersøkelsen for Larvik ønsker IF Fram å bidra med å legge til rette for et tilbud som også tilbyr andre aktiviteter, og på en slik måte kunne bidra til å skape tilhørighet, trygghet, lagånd, samhørighet og mestring.

Mål:

 1. Gi et variert aktivitetstilbud til barn og unge mellom 10 og 16 år i Idrettsforeningen Fram sine lokaler og anlegg på Torstrand, Larvik.
 2. Skape arenaer som gjennom fysisk utforming, aktivitetsmuligheter og organisering oppleves som tilgjengelig og inspirerende for ungdommene lokalt.
 3. Tilby en base for utforskning av et bredt spekter av interesseområder med kort vei til bistand fra «medungdommer», voksne og fritidsarenaen.
 4. Etablere et møtested som kan skape mulighet for personlig utfoldelse og innflytelse, og toleranse for hverandre.
 5. Sikre en fast ramme rundt fleksible tilbud til ungdom som ikke deltar i etablerte fritidstilbud og slik skape tilhørighet gjennom nye, alternative nettverk.

 

En åpen og inkluderende profil. SMIA skal satse på tiltak som fremmer åpenhet og fellesskap på tvers av tradisjoner, språk og kultur. Integrering gjennom allmenne tilbud basert på tanken om at en viss tilrettelegging i forkant gjør tilbudene «brukanes for alle». «Lavterskeltilbud»

Bruken av fritidsaktivitetene knyttet til SMIA skal i utgangspunktet være gratis og basert på frivillig innsats, ikke minst fra ungdommene selv.


Åpningstider:

«Etter Skoletid» og «Åpen hall»:

 • Tirsdager kl 14.30-16.30 er det åpent for 8. – 10. klasse
 • Onsdager kl 14.30-16.30 er det åpent for 5. – 7. klasse

 

«Åpen hall» og «Happenings»:

 • Fredager – av og til – annonseres på facebook/Insta.

 

SMIA er basert på frivillige ressurspersoner, og vi setter derfor stor pris på om flere foresatte/voksenpersoner også er til stede i åpningstida 🙂

 

Følg SMIA på: Smia | Facebook

HåndballKlubben

350.000 kr til oppussing av Framhallen

Gavemidler fra Sparebankstiftelsen DNB Fredag 9. desember ble gavesjekken på hele 350.000 kr til oppussing av Framhallen høytidelig delt ut av Marit Kaupang Klewe...
Håndball

Årsmøte Fram Håndball

Fram Håndball avholder sitt årsmøte tirsdag 15.03 kl. 1900. Sted: Kafe 1. etg. Framhallen. Vedlagt årsberetning:...
Håndball

Håndballgruppa starter Pop-Up Store!

Lørdag 25.09 braker det løs i Framhallen! Håndballen har fått inn et stort vareparti med kvalitetsklær, som vi selger svært billig. Her er det...
Håndball

OPPSTART HÅNDBALLSKOLE-21/22

Vi ønsker velkommen til vår håndballskole for første- og andreklassinger, onsdager kl 17-18 i Framhallen. Jenter og gutter trener sammen på håndballskolen. Det er...
Håndball

VÅRE HÅNDBALLAG SESONGEN 2021/2022.

Velkommen til nye og gamle spillere. Vi har startet opp håndballskole hver onsdag fra 17.00-18.00, velkommen til alle 1. og 2. klassinger. Christian Olsen...
Håndball

Årsmøte Fram Håndball

Fram Håndball er første gruppe ut med årsmøte. Tirsdag 16.03.21 kl. 1800 i 2 etg. tilbygg Framhallen. NB! Årsmøtet avholdes digitalt via TEAMS. Påmelding...
Håndball

Oppstart håndballskolen

Gratis Håndballskole Tirsdag 15/9-20 klokka 1700 er det endelig oppstart for håndballskolen.Vi ønsker alle velkommen til oss.Trenere for sesongen er Camilla Christiansen og Cathrine...
Håndball

Kåring av sesongens arrangør barnehåndball

Sesongens barnehåndballturneringer er ferdigspilt, og det er tid for å stemme frem vinneren av Sesongens Arrangør. Hvilken klubb har hatt det beste arrangementet sesongen...