topp_banner

Dugnader i håndballgruppa

Fram Håndball har som mål å holde treningsavgiften nede. De fleste aktive i klubben bidrar uten betaling (styrelse, trenere, foreldrekontakter). Men vi har en del kostnader som må dekkes. Disse kostnader inkluderer halleie, serieavgifter samt ulike andre avgifter i forbindelse med klubbens virksomhet (NHF, dommerkostnader, utstyr, vareinnkjøp m.m.). Sponsorene våre hjelper til, men det trengs også en del dugnadsinnsats fra foreldrene/foresatte og spillerne.     

Vår dugnad omfatter p.t.  følgende innsatser og inntektskilder:

  • Kiosksalg ved kamper og turneringer: Foreldrene/spiller står for billettsalg, sekretariat og kioskvirksomhet ved lagenes hjemmekamper (1-2 turneringsdager per sesong for J/G 6-10 år, seriespill og eventuelle andre cuper/konkurranser lagene påmelder seg til for J/G eldre en 11 år).
  • Julemarked. Dette er en god inntektskilde for håndballen, og det trengs dugnadsvakter til kiosk etc her også.
  • En-to salgsdugnader pr år.
  • Eventuelle andre arrangement som Fram Håndball kan stille dugnadsvakter (For eksempel Tivoli, konserter, etc.).

NB! Lagene kan selv velge å ha egne dugnader for lagkassene. Dette skal avklares med styret i forkant av dugnaden.

For mer info om dugnadsvakter sesongen -21/22, samt hvilke arbeidsoppgaver den enkelte dugnadsvakta har, se her.