topp_banner

Nye styrer og årsmøteprotokoller fra gruppene

Gruppene i IF Fram har avholdt sine årsmøter. Her følger oversikt over styresammensetning og årsmøteprotokollen per gruppe.

Fotballgruppen

Fotballstyret 2024

NavnRolleAntall år
Christian HoltheLeder1 (Ny i rollen)
Sigve KvammeStyremedlem1 (Ikke på valg)
Bjørn Erik BjørnstadStyremedlem 1 (Ikke på valg)
Elisabeth LøsnæsStyremedlem1 (Gjenvalg)
Anders JørgensenStyremedlem + Leder B&U1 (Ikke på valg)
Jan Andre ChristianenStyremedlem + Nestleder B&U1 (Ny)

Ut av styret trer Ronny Michelsen og Lene Borvik Thorstensen, vi ønsker å takke begge to for en flott innsats for Fram!

Håndballgruppen

Håndballstyret 2024

Det lykkes ikke å etablere håndballstyre for 2024

Skøytegruppen

Skøytestyret 2024

Ingen i det sittende styret ønsker per dato og fortsette. Det er stor skepsis til dagens HS og dermed ble valg utsatt til etter Årsmøte i Hoved foreningen i IF Fram 7 mars. Sittende styre fungerer til nytt blir valgt