topp_banner

Informasjon fra IF Fram

Kjære medlemmer av IF FRAM,

Det har vært mye negativitet rundt klubben den siste uken, og vi har stor forståelse for at foreldre, medlemmer og sponsorer har sterke reaksjoner, det er en vanskelig tid. 

Nå er tiden inne for å stå samlet og representere kjerneverdiene i IF FRAM; fra elite til bredde, på kryss og tvers av håndball, fotball og skøyter.

Vi skal sammen stå for endring! Vi skal etablere en trygg arena i alle aktiviteter og omgivelser. Det er det viktigste vi gjør som klubb for alle våre aktive. Vi vil med dette informere om at Hovedstyret er i tett dialog med lederne i gruppestyrene, og sammen ønsker vi å gjennomføre endringer som rydder opp i klubben vår.

Det er formelle prosesser som krever vedtak og neste styremøte er avtalt onsdag 15. mars. Vi vil da offisielt behandle alle elementer i denne saken. Vi lover og ønsker åpenhet i håndteringen og vil komme fortløpende tilbake med informasjon når det foreligger.

Vi ber om forståelse for at dette er tunge prosesser som må håndteres riktig både i ett kortsiktig og langsiktig perspektiv for klubben i vårt hjerte.

Hovedstyret IF FRAM