topp_banner

ÅRSMØTE IF FRAM 01.03.23

IF Fram avholder sitt årsmøte:

Onsdag 01.03.22 kl. 1800 2 etg. klubblokale.

Vedlagt følger papirer til årsmøte:

IF Fram har gjennomført en klubbutviklingsprossess, rapport fra denne også vedlagt:

Eventuelt ytterligere papirer vil bli lagt ut løpende:

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av IF Fram i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til IF Fram. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
IF Fram