topp_banner

Trygg på trening – årets viktigste temakveld

Idrettskretsen og NFF Vestfold inviterer til temakveld om forebygging av seksuell trakassering.

GRATIS SEMINAR FOR IDRETTSLAG
Temakvelden arrangeres av Vestfold og Telemark idrettskrets i samarbeid med IF Fram og NFF Vestfold

Dato: 30.mai kl. 1730 – 2030
Sted: IF Fram klubbhytte

Idretten skal være en trygg arena for alle som er der. Hver dag jobber trenere, tillitsvalgte og foreldre for at alle skal være trygge i norsk idrett. Samtidig vet vi at overgrep skjer. Hvordan kan idrettslag gjøre det enklere å varsle – og hvordan kan vi håndtere negative hendelser på en god måte?

Trygg på trening er et kurs utviklet av Norges idrettsforbund, Redd Barna og Nok.Bergen (Kompetansesenter mot seksuelle overgrep). På denne temakvelden får vi et gnistrende foredrag, høre erfaringer fra idrettslag og vi tar opp hva vi kan gjøre i eget idrettslag for å forebygge uønskede hendelser.

PROGRAM*
17.00 En liten matbit før vi starter
17.30 Trygg på trening v/Trond Berge Høvik
19.45 Hvordan jobber vi i IF Fram med forebygging?
19.55 Trygg på trening i ditt idrettslag v/NFF Vestfold
20.10 MittVarsel v/Vestfold og Telemark idrettskrets
20.15 Hva er det viktigste du kan gjøre? v/Trond

* Med forbehold om endringer. Tidspunktene angir rammen for kvelden.

Målgruppe: Temakvelden er rettet mot alle som er engasjert i idrettslaget sitt: trenere, dommere, styret, barneidrettsansvarlig, politiattestansvarlig og andre frivillige.

Utøvere er også velkommen, men vi anbefaler at deltakere er over 16 år.

PÅMELDING

TROND BERGE HØVIK
Fra Nok. Bergen kommer Trond Berge Høvik på besøk og holder et sterkt, oppsiktsvekkende og viktig foredrag om hva seksuell trakassering og overgrep er og hvordan vi kan forebygge det.    Trond er faglig veileder i Nok.Bergen og har bidratt til utviklingen av Trygg på Trening. 
IDRETTSFORENINGEN FRAM
IF Fram har erfart å stå i utfordrende overgrepssaker. Idrettslaget har tatt grep, og gjennom en felles strategi og handlingsplan for forebygging av overgrep, trakassering og mobbing, jobber de for at Framparken skal være et trygt og godt sted å være for barn og unge.
NORGES FOTBALLFORBUND VESTFOLD
NFF Vestfold er allerede i gang med å gjennomføre lokale «Trygg på trening» temakvelder ute i klubb. De vil si litt kort om kurs-konseptet, og hva kan NFF Vestfold og idrettskretsen bistå med for den enkelte klubb og idrettslag.
Ved spørsmål om temakvelden eller til påmeldingen, ta kontakt med rådgiver for barneidrett og klubbutvikling Line Berre Paulsen.