topp_banner

Valgkomite IF Fram

IF Frams årsmøte velger hvert år et hovedstyre. Dette består av valgte representanter fra årsmøtet i hovedforeningen, samt gruppeledere fra fotball-, håndball- og skøytegruppa. Hovedstyret er det øverste organisasjonsleddet i IF Fram.

IF Frams valgkomité ønsker at medlemmer som har innspill til styrevalget, løpende tar kontakt med et av valgkomitéens medlemmer i tiden fram mot årsmøtet. IF Frams valgkomité består av Jeanette Alviniussen (40497425), Ole-Johnny Christiansen (90072280), Elisabeth Løsnæs (99203705) og Hans Thrane Nielsen (93479602)