topp_banner

Barneidrettsansvarlig

Peptalk v/ trener Halvor før kamp!

Hensikten med barneidrettsansvarlig er å sikre gode rutiner for oppfølging av barneidretten, og sørge for at så mange som mulig er klar over hva dette betyr i den daglige aktiviteten. Personen som får ansvar for å følge opp barneidretten skal tale barnas sak og sette barnas beste i sentrum. Blant annet handler dette om å vurdere og diskutere om idrettstilbudet idrettslaget gir er i tråd med «Idrettens barnerettigheter og bestemmelser.

Hovedstyret (HS) i Fram vedtok i møte 13.10.2021 at barneidrettsansvarlig har møte- og talerett i HS.

Christine Foldvik Steiness er IF Frams nye barneidrettsansvarlig. Hun er tidligere skøyteløper i Fram gjennom 13 år, og har ei datter på 5 år som nettopp har begynt på håndball i Fram. Christine ser frem til å samarbeide med klubbens trenere, ledere og foresatte.

Barneidrettsansvarlig skal:

1)    Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre.

2)    Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper.

3)    Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt nødvendig informasjonen om hva det innebærer å være medlem i klubben.

4)    I fleridrettslag: Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig aktivitetstilbud for barna i idrettslaget- – ref. utviklingsplanen..

5)    I særidrettslag: Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten for å  stimulerer til helhetlig utvikling – ref. utviklingsplanen.

6)    Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også fra grupper med lav betalingsevne.

7)    Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten uavhengig av bakgrunn.

 Barneidrettsansvarlig har mulighet til å øke sin kompetanse om barneidrettsbestemmelsene og rettighetene gjennom å:

  • Delta på idrettskretsenes ulike tiltak hvor barneidrettsbestemmelser og rettigheter tas opp, f.eks. temakvelder, samlinger og fagseminarer.
  • Gjennomføre e-læringsmodulen «Barneidrettens verdigrunnlag» som ligger på NIFs e-læring.

For nærmere informasjon om hva det betyr å være barneidrettsansvarlig, les NIFs brosjyre