topp_banner

Årsmøter er utsatt

Da det er et ønske om å avholde fysiske årsmøter fremfor digitale årsmøter er det besluttet å utsette IF Fram, Fram fotball og Fram Skøyter sine årsmøter.

Disse er derved satt opp som følger:

Fram Skøyter        20.05 kl. 1800               2 etg. Tilbygg Framhallen

Fram Fotball Elite        25.05 kl. 1800               2 etg. Tilbygg Framhallen

IF Fram                          27.05 kl. 1800               Framhallen – tribune

(opprinnelige datoer 20.04 Fotball og 22.04 IF Fram utgår derved)

Så håper vi når den tid kommer at vi kan samles fysisk igjen.

Årsmøtepapirer vil bli lagt ut i god tid, senest en uke i forkant.

IF Fram