topp_banner

Stag og Fram inngår samarbeid

Stag og Fram inngår samarbeid for styrket satsing for fotballen i Larvik

Stag og Fram har inngått samarbeid for ytterligere å styrke satsingen på yngre spillere lokalt, samtidig som dette er en viktig byggesten for at Fram og fotballsatingen i Larvik skal være styrket og klar til å ta steget opp til et høyere nivå, både lisens- og rekrutterings-messig. 

Samarbeidet skal føre til at det blir en tydelig god og tydelig vei for ambisiøse lokale spillere med gode muligheter til å ta riktige steg og få god eksponering. Klubbene skal skape en felles plattform for treningskultur på elitenivå i Larvik. Sammen skal det jobbes slik at Fram kan få lisens til spill i 1.div/elite hva gjelder krav til 2.lag/G19/G16.

Samarbeidet skal forhåpentligvis føre til at Larvik skal utvikle flere spillere til toppnivået i norsk fotball (2.div og høyere), samtidig har vi god tro på at det også fører til at det utvikles flere spillere generelt til seniornivå i Larvik. Ambisiøse spillere lokalt vil få høyere nærhet til det som er lokomotivet på seniornivå, og standarden som man må opp til. Det tror klubbene vil styrke treningskulturen ytterligere. 

Frams nye hovedtrener Haakon Lunov er vant til å arbeide i strukturer der det er god nærhet mellom a-lag, 2-lag, G19 og G16 og er ikke redd for å benytte unge spillere som er gode nok. 

Det vil bli et tettere samarbeid mellom trenerne på de ulike nivåene og også god Haakon Lunov er opptatt av god trenerdialog mellom lagene i Larviksområdet, slik at man får spillereksponering på riktig utviklingsnivå. 


Effekter av samarbeidet: 

  • A-lag : Stag/Fram 2 vil spille som et felles lag i 4. div i kommende sesong. Laget vil ledes av Caleb Francis, og spille kampene på Stagbanen. Stag A-lag vil trene som egen treningsgruppe og bli supplert på kampdag med spillere som ikke startet sist kamp for Fram. Det vil være tett dialog mellom Caleb Francis og Haakon Lunov/Armin Ghasemi.
  • I 2022 er intensjonen og målet at begge lag har nok spillere til at man stiller Stag og Fram 2 hver for seg i 4. divisjon. 
  • G19 Toppfotball flytter inn til Framparken og får sin treningshverdag og kamparena der. Laget vil i 2021 stille som Stag, og intensjonen er at de fra 2022 vil stille som Fram. Hovedtrener Paal Furulund Karlsen vil ha tett dialog med a-lags trenerne i Fram og Stag.
  • G16 Toppfotball, vil trene hos Stag og spille vårsesongen på Stag. Høstsesongen så vil de ha Framparken som sin kamparena. Intensjonen er at laget vil i 2022 spille som Fram. Trenerne Morten Fevang, Andreas Drugge og Jarle Hvitstein vil ha tett dialog med de andre trenerne. 
  • Stag stiller også eget lag i 6. divisjon senior, samt breddelag for G16 og G19.
  • Fram stiller eget breddelag for G19.
  • Stag og Fram vil sammen jobbe for å videreutvikle Akademiet og det gode arbeidet som Stag har gjort på det området. Intensjonene er å gjøre akademiet mer tilgjengelig for de andre klubbene i Larvik der de ønsker å være med å utvikle dette. 
  • Tiltakene gjøres med en 5 års tidshorisont, samtidig er klubbene enige om at det skal trykkes godt på allerede fra år 1.  
  • Ønsket om samlede fellestiltak/temasamlinger el. for regionen i forbindelse med Frams A-lag sine hjemmekamper. Ie keepersamling, Trenersamling osv. 


Annet

Fram berømmer Stag som har gjort en systematisk og god jobb med å styrke kvaliteten på treningsarbeidet for barn og unge, og har også jobbet med skoleverket mhp å få inn fotball som valgfag. Begge klubbene er enige om at god trener og lederkompetanse er viktig for å bygge solide satsinger i Larvik over tid. Vi ser at det gjøres også mye godt arbeid i de andre klubbene. Fram og Stag ønsker samtidig en satsing i Larviksområdet der de fleste klubbene støtter opp under en satsing for de som vil litt ekstra. Og ikke minst at unge spillere skal få gode treningsmuligheter i Larvik og ikke behøver å søke seg utenbys. I denne prosessen så er god dialog mellom klubbene viktig. 

Et godt fagmiljø for trenerne skal utvikles videre, og Haakon Lunov som UEFA pro trener er alt i gang med å etablere god dialog med de andre seniortrenerne på dame og herrenivå i Larvik. Fagmiljøet for trenerne, erfaringsoverføring og videreutvikling av kompetanse er viktig for ytterligere utvikling for å gi våre spillere i regionen best mulig treningshverdag. 

Fram ønsker å videreføre avtalen med Halsen, og Halsens sin posisjon som 3. div lag i området er en viktig arena for spillerutvikling. Det gir Larviksfotballen mulighet til utvikling både i 2, 3 og 4 div, og vil med godt samarbeid i Larviksfotballen styrke mulighetene i vårt område. I det store og hele ønsker man dialog og et godt samarbeid med alle klubbene i distriktet og bla utvikle ulike teamasamlinger for trenere/ledere. 


Ytterligere rundt samarbeid med klubbene i området

Det aller viktigste for spillerne i området er at det er gode treningshverdager og kompetente trenere der man har aktiviteten sin. Treningslære og kompetanseoverføring blir de viktigste faktorene for å styrke fotballen i området. Samtidig ønsker Fram å honorere lokal klubb når en lokal spiller som kommer til Fram rett fra moderklubben, og kommer seg til et nivå der spilleren signerer proffkontrakt med Fram. Da vil klubb automatisk bli belønnet med 10.000 kroner. Samtidig som klubben får andel på 20% videresalg eller opparbeidet utdanningskompensasjon hos Fram. Dette er uavhengig av når spilleren kommer til Fram, slik at den overgangen bør skje når det er riktig for spillerens utvikling, ikke nødvendigvis tidligst mulig. Denne belønningen vil gi litt «forutsigbarhet», og belønning. 

Selv om vi ser at klubbstoltheten over å ha spillere fra egen klubb konkurrere på høyest mulig nivå i hjembyen ofte er det viktigste for gode samarbeidsklubber.  


Kommentarer til avtalen

«Dette er en spennende løsning der vi kan bidra til at Larviksfotballen er riktig skodd til å ta neste steg, samtidig som vi har en god treningshverdag for unge i vårt område» sier styreleder i Stag Fotball Bjørn E. Helgeland. «Og ikke minst det gir en tydelig utviklingsvei basert på godt samarbeid for unge talenter som vil litt ekstra.»

«Her vil vi kunne videreutvikle trenermiljøet i Larvik, bare med god dialog vil vi lykkes. Haakon Lunov har allerede etablert god dialog med trenere i Halsen, Stag og Nanset. I tillegg vil en kamparena for våre nest beste i 4. divisjon være med å utvikle oss» sier sporstlig leder i Fram Jostein Aksnes. 

En god anerkjennelse på det arbeidet som mange har lagt ned for å styrke kvaliteten i Stag. Samtidig skal vi passe på også videre å ha løp både for de som vil mest og de som vil være med i Stag» sier sportslig leder Jørn Thomas Larsen i Stag

«Dette er en viktig avtale på veien mot å bygge en bærekraftig fotballsatsing i Larvik. Trenermiljøet vil styrkes samarbeidsmessig og ivrige unge spillere på G16 og G19, vil komme nærmere A-laget og se hvor lista ligger hvis man vil dit.» sier styreleder i Fram Fotball Peder E. Farmen

«Vi er ydmyke til arbeidet Stag har gjort både som kvalitetsklubb og for å styrke kvaliteten rundt treningsarbeidet for yngre. Vi ser fram til å jobbe videre med Stag og de andre klubbene i regionen», sier nestleder i Fram Foball Ronny Michelsen


Kontaktpersoner

Bjørn Erik Helgeland, styreleder Stag Fotball, mob: 98 07 10 00

Jørn Thomas Larsen, sportslig leder Stag Fotball, mob: 95 14 61 83

Jostein Jensen Aksnes, sportslig leder Fram Fotball, mob: 94 15 30 70

Peder E. Farmen, Styreleder Fram Fotball, mob: 90 17 19 03

Ronny Michelsen, Nestleder styret Fram Fotball, mob: 92 30 32 35