topp_banner

Fram Larvik Fotball informerer

Hovedtrener Roger Iversen og Fram Larvik Fotball har i dag blitt enige om å avslutte samarbeidet.

Tabellsituasjonen er alvorlig og klubben har kun samlet to poeng så langt. Resultatmessig og prestasjonsmessig har klubben ikke levert i forhold til ambisjonsnivået.

Klubben har sammen med trener jobbet systematisk over tid med ulike tiltak som skulle bidratt til å styrke prestasjonene, dessverre har man ikke oppnådd ønsket effekt. Vi må bare erkjenne at vi som klubb ikke har oppnådd ønskede resultater. Noen ganger er det dessverre slik at det blir grus i maskineriet, ting blir fastlåst uten at det er noen ensidig skyld. Bildet er sammensatt. Mange faktorer har spilt inn, men treneren er arbeidslederen for en gruppe som skal prestere, og vi har havnet langt bak. 

For klubben er tabellposisjonen alvorlig, og man har derfor blitt enige om å gjennomføre denne endringen. «Dette er tung beslutning for Fram, da vi verdsetter høyt jobben Roger Iversen har gjort i Fram, og Roger som person.» sier styreleder Peder E. Farmen.

«Roger har jobbet dedikert for Fram, samarbeidet godt med alle og brakt med seg flott engasjement. Han har også bidratt til noen av de største øyeblikkene i Larviksfotballen i nyere tid. Dessverre ble det tilslutt slik at styret må ta beslutning utifra hva vi tror vil ha effekt nå, og det er få kamper å snu det på.» sier Peder E. Farmen

Klubben benytter anledningen til å takke Roger Iversen for innsatsen han har gjort for klubben og ønske han lykke til videre.

Fram arbeider med å finne en løsning på trenerkabalen for resten av sesongen, klubben kommer tilbake med informasjon når det er en løsning på plass.

Dagens trening og laget framover vil inntil videre bli ledet av assistent trener Andreas Drugge.


«Fram har ambisjoner både å utvikle seg som klubb/organisasjon og med hensyn på resultatmål for A-laget. Tilslutt er Fram og klubben viktigst, vi må tenke totalitet. På kort sikt ønsker vi å gå for den løsningen vi tror gir størst sannsynlighet nå, for at Fram tar steg på banen. Det er kort tid igjen av sesongen. Fokuset går på å fremskaffe gode prestasjoner på banen i høst», sier nestleder i styret, Ronny Michelsen.

Kontaktpersoner:

Peder E. Farmen, styreleder Fram Larvik Fotball. Mobil: 90 17 19 03

Ronny Michelsen, nestleder Fram Larvik Fotball, Mobil 92 30 32 35