topp_banner

Årsmøter IF FRAM

Både årsmøtet til IF Fram og Skøytegruppa ble utsatt grunnet korona-situasjonen. Nye datoer for avholdelse av disse er nå klare:

26.05. kl. 1800 Årsmøte Skøytegruppa, 2. etg. tilbygg Framhallen

28.05. kl. 1800 Årsmøte IF FRAM, 2. etg. tilbygg Framhallen

Frist for innlevering av saker til årsmøte er 2 uker før avholdelse. Saksdokumentene vil være tilgjengelig 1 uke før årsmøte

Vi kommer tilbake til hvordan årsmøtene fysisk avholdes når det nærmer seg. En mulighet er digitalt årsmøte dersom disse ikke kan avholdes fysisk.

IF FRAM