topp_banner

Byggeaktivitet i Framparken

I disse tider hvor det ikke foregår noen trening i Framparken, så rustes likevel anlegget opp.

Det monteres stoler til den nye hovedtribunen som bildet over viser.

I tillegg har det i dag blitt asfaltert et stort område like ved hovedtribunen.

Sånn så det ut når arbeidet var ferdig

I tillegg har klubben planert ut og gruset området bak vårt nye garderobe/tribunebygg. Her vil fylket anlegget gang-og sykkelvei etter hvert.

Så får vi håpe at det i nær fremtid igjen er full aktivitet i Framparken også blant klubbens aktive medlemmer.

  • Elitefotball
    NARDO