topp_banner

Årsmøter IF Fram

Datoer for årsmøter i IF Fram er nå klare.

Fotball 5. mars kl. 18.00

Håndball 11. mars kl. 18.00

Skøyter 24. mars kl. 18.00

IF Fram 26. mars kl. 18.00

Papirer til årsmøtene vil ligge klare på klubbkontoret 1 uke før det enkelte årsmøte.